COACHING BIJ WERKGERELATEERDE VRAGEN

 

Persoonlijke ontwikkeling vraagt steeds meer individuele vormen van leren om antwoorden te vinden op vragen als
  • wat zijn mijn talenten, waar ben ik goed in?
  • hoe kan ik geïnspireerd blijven in mijn werk?
  • wat heb ik nodig om beter te functioneren als teamlid? Ik wil mijn team meer coachend leidinggeven, hoe doe ik dat?
DIWAN Consult  begeleidt medewerkers en leidinggevenden vanuit hun sterke punten te leren en zich te ontwikkelen en daardoor beter te presteren.

Er vindt een wisselwerking plaats van ondersteuning door de coach en groeiend inzicht in eigen kwaliteiten en belemmeringen door de gecoachte.

Uitgangspunt voor de medewerker is bewustwording van zichzelf in de werksituatie.

Meer greep op de persoonlijke ontwikkeling en ontdekken van eigen talenten is het doel van de coaching.

In een oriënterend gesprek wordt onderzocht welke vragen en thema’s er leven. Tijdens de – in aantal van te voren afgesproken – bijeenkomsten wordt doelgericht gewerkt aan bewustwording en inzicht, en verbetering van persoonlijke vaardigheden. In de periodes tussen de bijeenkomsten wordt actief gewerkt aan opdrachten.

Na het starttraject is er de mogelijkheid voor een of meer extra gesprekken, eventueel in combinatie met coachcontact via e-mail.

Het kader voor de coachsessies is het (TO) GROW model, waarin de verschillende stadia elkaar dynamisch beïnvloeden.

Wat is het TOpic, waar wil men over praten?

Wat ziet men als Gewenst resultaat?

Wat is de Realiteit?

Welke Opties zijn er dan mogelijk?

Wat Wil men en hoe?

Leidinggevenden die willen ontwikkelen naar coachend leidinggeven kunnen in een begeleidingstraject leren hoe coachvaardigheden toe te passen in hun werksituatie.

Naast specifieke vragen, maken inzicht in de persoonlijke stijl, het voeren van coachgesprekken, het geven van feedback, persoonlijke begeleiding bij het leren op de werkplek, hier deel van uit. Uitgangspunt is het optimaliseren van persoonlijke leiderschapskwaliteiten, om werkplezier en prestaties van medewerkers te stimuleren.

 Zie ook Goed leiderschap

 

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!