Werkwijze

 

UW VRAAG CENTRAAL

 

In een oriënterend gesprek wordt uw specifieke vraag en de mogelijke ondersteuning door DIWAN Consult op elkaar afgestemd. Een goede analyse van het probleem of de leervraag is van belang om een juiste diagnose te stellen en maatwerk te kunnen leveren.

Op verzoek wordt een uitgebreid voorstel aangeboden als oplossing voor uw vraag.

In overleg wordt een concreet plan gemaakt over welke werkzaamheden zullen plaats vinden, hoe vaak en wanneer. Regelmatig evaluerend overleg zorgt ervoor dat u als opdrachtgever maximaal greep houdt op de vorm en inhoud én de duur van de ondersteuning.

DIWAN Consult wil kwaliteit leveren en gaat bij de opleidingskundige ondersteuning uit van de volgende stappen
 
Stap 1 : Voortraject: analyseren van de leervraag en stellen van een diagnose.
 •  Wat is de situatie nu?

 •  Welke doelen wil men halen?

 •  Welke doelgroep betreft het?

 •  Welke stappen moeten hiervoor genomen worden?

 •  Wat is een mogelijk leerproces in de werksituatie?       

 •  Wat is de beste manier voor uw organisatie?

 Bij trainings- en coachactiviteiten is een intake onderdeel van de diagnose.         

 
Stap 2 : Ondersteuning en ontwikkeling: uitwerking van vorm en inhoud van de ondersteuning.

Regelmatig tussentijdse evaluatie zal het bereiken van de doelen ondersteunen en is de basis voor de leermomenten aan het eind van het traject.

 

Stap 3 : Na traject: begeleiding bij de implementatie en transfer in de werksituatie, gericht op reflectie en zelfsturing van de medewerkers. Daardoor wordt samenhang van de resultaten van het traject geborgd in het organisatieproces.

 
Samenwerken met DIWAN Consult betekent:
 • Opleidingskundige expertise op het gebied van leren en ontwikkelen van mens en organisatie
 • Zelfstandige en gestructureerde manier van werken

 • Korte communicatielijnen

 • Volledig en effectief maatwerk

 • Een oriënterend gesprek is zonder kosten

 • Op verzoek wordt een uitgebreid voorstel tot ondersteuning aangeboden

 

Neem vrijblijvend contact op met Nelly van de Zande voor meer informatie!

E: ncvandezande@diwan.nl

 

 

 

 

 • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

 • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!