Over DIWAN Consult

 

 

“De kiem voor groeiende deskundigheid”

 

Dit motto geeft aan waar DIWAN Consult voor staat:

Het leggen van een kiem voor een volgende stap in de ontwikkeling van mens en organisatie, en het ondersteunen van het proces van leren en groei, en voorwaarden scheppen voor reflectie en zelfsturing, en dus....veranderen!

De waarde van DIWAN, een Bretons woord (voor kiem, groei, ontwikkeling) ligt vooral in de persoonlijke aanpak, kenmerkend voor een kleinschalig bureau.De manier van werken is vraaggericht, ondersteuning en begeleiding wordt geboden naar aanleiding van specifieke leer- en organisatievragen. Voor iedere vraag wordt een oplossing op maat geboden. De werkwijze is flexibel en efficiënt door korte overleglijnen.

Het bureau is gevestigd in Leiderdorp en wordt sinds 1994 geleid door drs. Nelly C. van de Zande, onderwijskundige, adviseur en coach leren en ontwikkelen van mens en organisatie.  Zie voor LinkedIn profiel  http://nl.linkedin.com/in/nellyvandezande 

Nelly heeft heel wat jaren ervaring op het gebied van “leren en ontwikkelen”  in diverse organisaties. Ze studeerde onderwijskunde en pedagogiek. Voor haar eigen deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling vindt ze het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen door middel van conferenties, studiedagen, trainingen, actuele vakliteratuur en contact met vakgenoten.

Zij is actief lid van Develhub, netwerk voor L&O en HRD proffesionals (voorheen NVO2 )  en onderschrijft daarmee de Beroepscode. De Nederlandse Stichting voor Corporate Universities is gefuseerd met NVO2 in Develhub. Voor NSCU was zij eerder auteur voor het NSCU magazine en schreef onder meer artikelen over Talentontwikkeling, Informeel leren, Leren in een team en Anders leren dus anders beoordelen.

Voorbeelden van (afgeronde) projecten:
 • Advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van leerlijnen en leertrajecten voor de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
 • Coachingstraject voor een medewerker van een gemeente 
 • Programmamanager voor maatwerktrainingen a.i. bij NCOI
 • Didactisch en onderwijskundig advies bij het ontwikkelen van e-learningmodules, o.a. voor salesmedewerkers van KPN i.s.m. Thingks Crossmedia
 • Screenen van dienstspecifieke opleidingen bij het inrichten van een leerhuis bij de Rijksgebouwendienst
 • Ontwerp en begeleiding van Introductie- en inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers bij Prysmian
 • Advsieur Leren&ontwikkelen Corporate Learning Centre Rijkswaterstaat
 • Onderwijskundig adviseur project Match bij Rijkswaterstaat
 • Individueel coachingstraject voor een gemeente in Duin- en Bollenstreek         
 • Onderwijskundig adviseur en projectleider bij het C LC van Rijkswaterstaat voor een leertraject Houding en gedrag publieksgericht netwerkmanagement
 • Procesbegeleider en coach bij een samenwerkingstraject voor een gemeente in de regio Rijnland
 • Trainer/docent, ontwikkelaar van modules op het gebied van communicatieve vaardigheden bij SOD Opleidingen HMDI, o.a. Psychologie van samenwerkingsprocessen. Doelgroep medewerkers documentaire informatievoorziening
 • Ontwikkelaar voor afstandsonderwijs LOI, module Praktische communicatie voor ICT - ers, HBO niveau.
 • Ontwerp en uitvoering van diverse didactische trainingen en workshops voor technische vakspecialisten met een trainingstaak, gecombineerd met coaching in de praktijk, voor van der Heide Opleidingen.
 • Samenstellen van een programma van eisen voor een managementtraining over coachend leidinggeven bij Rijkswaterstaat
 • Intern opleidingsadviseur a.i. op de afdeling HDPO van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Ontwerp van een leerplankader voor cursussen aan een ROC (Mondriaan)
 • Coachingstrajecten en onderwijskundige adviezen voor individuen en instellingen.
 • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

 • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!