Welkom bij DIWAN Consult

 

LEREN IS VERANDEREN!

 

Tijdens het werk leert u het meest. Hoe kunt u leren en werken goed op elkaar afstemmen?

In een helder en strategisch opleidingsbeleid met oog voor talent is daar aandacht voor. De wisselwerking van theorie en praktijk, leren en werken, denken en doen vormt de filosofie van DIWAN Consult bij het ontwerpen van opleidingsbeleid en de praktische uitwerking daarvan. Voor overheid en onderwijs, profit en non profit organisaties is DIWAN Consult een partner met onderwijskundige expertise in leren en ontwikkelen 

 Leren en ontwikkelen van individu en organisatie.

Opleiden……voor wie, waarom, wanneer, hoe vaak, op welke manier, hoe het geleerde toe te passen in de werksituatie, maar ook hoe het opleidingsbudget het beste te besteden.

Afstemming van visie en strategische doelen van de organisatie met de leerbehoeftes en talenten van medewerkers, vormt de basis voor een dynamische wisselwerking tussen werken en leren, tussen individueel en organisatieleren.

 Analyseren van leervragen, ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsactiviteiten.

Analyse van de leervragen van medewerkers vormt de basis voor opleidingsactiviteiten. Organiseren en faciliteren van leren, maar ook  een goede implementatie in de werksituatie, zijn pijlers waarop zowel organisatie als individu een stap vooruit kunnen maken. Want…..leren is veranderen!

Voor medewerkers, HR, leidingevenden en voor de organisatie biedt DIWAN Consult ondersteuning op maat
  • Advisering bij het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van opleidingsbeleid
  • Ondersteuning bij het ontwerpen van een visie over talentontwikkeling
  • Ontwikkeling en organiseren van interne leer-werktrajecten, ook als introductie en inwerkprogramma
  • Coaching van teams in samenwerken en stappen zetten naar meer zelfsturing
  • Coaching van medewerkers met werk gerelateerde problemen
  • Hulp bij het faciliteren van informeel leren en werkplekleren
  • Didactische ondersteuning bij de ontwikkeling van e-learning modules i.s.m. ontwerpers en inhoudelijk deskundigen
  • Begeleiding van intervisiegroepen in het leren zelfstandig hanteren van de methodiek van intervisie
  • Andere vormen van ondersteuning in overleg

We denken graag mee over uw vragen op het gebied van leren en ontwikkelen. In de inhoudelijke pagina's is meer informatie te vinden over de ondersteuning die DIWAN Consult kan bieden.

Maak een afspraak met Nelly van de Zande om in een oriënterend en vrijblijvend gesprek te zoeken naar de antwoorden.

 

 

 

 • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

 • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!