Investeren in ontwikkeling

 

In verschillende publicaties kunnen we lezen dat door werknemers hun eigen ontwikkeling bovenaan de lijst met goede voornemens voor 2019 staat. Inzetbaar blijven in de eigen organisatie en kansen op de arbeidsmarkt zijn de belangrijkste drijfveren.


Slimme werkgevers spelen hier op in door de begrippen levenslang leren en talentontwikkeling in daden om te zetten. Een hoge medewerkerstevredenheid zal hun deel zijn!

Niet alleen goede voornemens door werknemers, maar daadwerkelijk initiatieven nemen voor eigen leren en ontwikkeling, vraagt om stimulansen en faciliteiten vanuit de organisatie. 

Welke mogelijkheden biedt het opleidingsbeleid? Hoe kun je het leren zo organiseren dat initiatieven voor eigen ontwikkeling beloond kunnen worden?  Zal een persoonsgebonden ontwikkelingsbudget een bijdrage kunnen leveren?

 Meer vragen dan antwoorden…….

Wat wel zeker is dat werknemers die prioriteit willen geven aan de eigen ontwikkeling van hun medewerkers, een positieve invloed zullen hebben op de kwaliteit van een dienst of product, en daarmee op de uitstraling van de organisatie.

HRD grijp je kans!

Zie ook: Persoonlijk leiderschap en zelfsturing


< terug naar overzicht

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!