WERKPLEK  ALS GEVARIEERDE LEERSITUATIE

 

Leren in een organisatie heeft vele gezichten. Voorop staat wat nodig is, voor wie, waarom en wanneer.

Lange tijd werd leren geassocieerd met het volgen van een training buitengaats. Men kwam terug en deed na enige tijd wat en hoe men altijd deed….kortom het leereffect ebde snel weg. Dat moest anders….

Verschillende onderzoeken laten zien dat leren tijdens het werk veel meer resultaat heeft. Waarom? Men leert wat op dat moment nodig is en kan het geleerde ook meteen toepassen waardoor de transfer geregeld is. Vaak zijn bij de leersituatie collega’s betrokken, zodat delen van het geleerde vanzelfsprekend is. Bovendien scheelt het handenvol geld.

 DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij

  • Ontwerpen van een structuur waarin leren op de werkplek kansen krijgt
  • Opleiden en coachen van werkbegeleiders
  • De ontwikkeling van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers

Leren door oefening, leren van feedback, leren door voorbeeldgedrag, leren door onderzoeken, zijn een aantal vormen van leren die gratis en voor niets plaats kunnen vinden op de werkplek. Bovendien wordt verborgen kennis beter zichtbaar, en zullen medewerkers eerder overgaan tot delen en uitwisselen van vakkennis en werkmethoden.

Flexibiliteit, tijdsbesteding, kostenbesparing en direct toepasbaar in het werk maken van opleiden op de werkplek een leersituatie waarin gericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van bekwaamheden.

Opleiden op de werkplek wordt zo een actief, constructief en veelal zelf gestuurd proces met de realistische werksituatie als leeromgeving, een goed uitgangspunt voor een lerende organisatie.

De uit te voeren taak met werkelijke problemen is als het ware de casus voor leren en ontwikkelen van innovaties, zoals bijvoorbeeld in de methode van het action learning. Ook het opzetten van leerprojecten, waarin spontane leerprocessen min of meer gesystematiseerd worden, kunnen bijdragen aan opleiden op de werkplek.

Bovendien kan een gericht introductieprogramma een goede basis leggen om nieuwe medewerkers te orienteren op de combinatie van werken en leren.

Voorwaarde voor succes is het positioneren van werkplekbegeleiders en hen voor die taak opleiden.

Structuur en werkbegeleiding, ontwikkelen van een lerende houding van de medewerker, motivatie, beloning bij het verbeteren van werkprocessen, zullen dit proces ondersteunen..

 

Zie ook Individuele leervragen vanuit de functie 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!