PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN ZELFSTURING

 

Om stappen te maken in ontwikkeling van eigen talenten en bewust worden van sterke punten, kan het stellen van vragen helpen om de richting te bepalen.

 Wat wil ik?

Wat kan ik?

Hoe ga ik mezelf verbeteren?

Wie en/of wat heb ik dan nodig?

Wat wil ik persoonlijk bereiken?

Wat wil ik bereiken in mijn werk?

Hoe kan ik bijdragen aan mijn team/collega’s?

 
Om zelfsturend hiermee aan de slag te gaan is een mindset nodig die in groei gelooft.
 

Leren en verbeteren, aangaan van uitdagingen, inspiratie opdoen bij het samenwerken met anderen, zal een positieve houding stimuleren.

Aandacht voor datgene wat je goed kan en waar je plezier in hebt en met passie doet, versterkt dat positieve gedrag in de werkcontext. Dit is een basis voor het maken van ontwikkelstappen naar persoonlijk leiderschap en zelfsturing.

Voor het maken van keuzes hierin is een vorm van begeleiding en coaching aan te raden. Want waar begin je en wat is mogelijk? Er zijn allerlei manieren om je eigen leertraject vorm te geven, bijvoorbeeld korte, specifieke leermomenten voor nieuwe vaardigheden, maar ook datgene waar je goed in bent versterken over een lange termijn.

 DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Ontdekken van eigen sterke punten en talenten
  • De zoektocht naar de verschillende manieren waarop persoonlijk leiderschap en zelfsturing vorm en inhoud kan worden gegeven
  • Keuzes maken in positionering van jezelf en als teamlid
  • Ontwikkelen van een groei mindset voor duurzame verbetering
  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!