LEERTRAJECTEN: BLENDED EN E-LEARNING.

 

Leervragen vanuit de praktijk roepen heel wat vervolgvragen op.

 Wat is het doel van het leertraject, voor wie of welke doelgroep bestemd, welk resultaat wordt verwacht, welke leerinhoud is gewenst en in welke vorm komt dat het beste tot zijn recht?

 DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Ontwikkelen van leertrajecten en leeractiviteiten op maat in samenwerking met inhoudelijk deskundigen
  • Onderzoeken van mogelijkheden voor blended learning, en maken van een plan
  • Didactische advisering en begeleiding bij het ontwikkelen van e-learning modules, en hetmaken vantoetsen
  • Verbeteren en aanvullen van bestaand leeraanbod
  • Onderwijskundig verantwoord ontwikkelen van opdrachten, casussen, handleidingen en andere leervormen i.s.m. inhoudelijk deskundigen

Ontwikkelen van leertrajecten dient in nauw overleg te gebeuren. Didactisch ontwerpers, inhoudelijk deskundigen en technisch vormgevers kunnen met hun eigen deskundigheid bijdragen om de gekozen werkvorm goed uit te werken.

Vooraf wordt een kader gemaakt waarin de leervragen vanuit de praktijk de rode draad vormen.  Moet er bijvoorbeeld direct nieuwe kennis gebruikt worden om een probleem op te lossen, of ligt er een vraag naar verwerven van vaardigheden als onderdeel van het opleidingsplan?

Blended learning, een combinatie van leren in een trainings-of coachingsessie en e-learning, biedt volop mogelijkheden om verschillende vormen van leren flexibel in te zetten. Afhankelijk van het doel en de doelgroep is individueel leren gecombineerd met samen leren in een groep of team, een goede manier om in te spelen op diverse leerstijlen en beginniveaus.

Een helder didactisch kader vormt de verbindingsschakel in het leerproces tussen doel, inhoud, vorm, en doelgroep en draagt bij tot een goede manier van leren, onthouden en toepassen.

Tenslotte is het noodzakelijk om vanaf het begin een duidelijk evaluatiesysteem te koppelen aan het te ontwikkelen leertraject om toepassing van het geleerde  in de werksituatie te kunnen monitoren

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!