INZICHT IN HOUDING EN GEDRAG

 

Samenwerking is het cement tussen de onderdelen – lees medewerkers – van een organisatie. Samen zorgen voor een resultaat, een product, een dienst, vraagt van individuele medewerkers inzet, motivatie, collegialiteit, maar ook inzicht in eigen houding en gedrag.

Persoonlijkheid en levenservaring zijn de basis voor het functioneren.  Vakkennis en vaardigheden maken het plaatje compleet.

 DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Ontwikkelen van psychologisch inzicht in samenwerkingsprocessen en de eigen houding daarin door middel van training, coaching of intervisie
  • Training in het herkennen van gedragspatronen van anderen.  Invloed leren uitoefenen in verbale en non verbale communicatie
  • Coaching van individuele medewerkers met als doel meer inzicht te krijgen in de relatie van de eigen rol met die van de andere teamleden.

In hoeverre is men zich bewust van de invloed die men heeft (of niet heeft) op anderen in de werksituatie? Hoe gaat men om met feedback van collega’s, of wordt dit meer als oordeel gezien? 

Inzicht in het eigen gedrag ten opzichte van anderen en de interactie die daaruit voortvloeit is een voorwaarde om te leren veranderen. Communicatieprocessen spelen hierin een cruciale rol.

Daarnaast is het herkennen van interactiepatronen bij anderen belangrijk om zelf doelgericht te kunnen reageren. Het leren doorbreken van bepaalde gedragspatronen bij anderen en bewustwording van de eigen rol, kan een positieve impuls geven aan samenwerkingsprocessen.

Regelmatige reflectie op eigen houding en gedrag zal dit proces ondersteunen.

Om meer inzicht in eigen houding en gedrag te krijgen, wordt een training of coaching altijd op maat gemaakt. Persoonlijke vragen zijn het uitgangspunt voor een begeleidingscyclus.

 Zie ook “Coaching bij werk gerelateerde vragen”

 

 

 

 

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!