INDIVIDUELE LEERVRAGEN VANUIT DE FUNCTIE

 

Ontwikkeling van individuele talenten is een proces wat bij iedereen anders verloopt. Om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen zijn passende competenties nodig. Vanuit die basis hebben medewerkers ook individuele leervragen om hun rol of functie zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Analyseren van de leervraag is een belangrijke eerste stap. De leerbehoefte van een individuele medewerker en de eisen vanuit de rol of functie in de organisatie zijn leidend.

 Wat is nodig voor wie, waarom en wanneer om talenten van medewerkers te ontwikkelen? Hoe kan een individuele leerroute er uit zien?

Antwoord op die vragen  leidt tot een bewuste keuze van vorm en inhoud  van een leeractiviteit, en dat scheelt tijd en geld.

 DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Analyseren van individuele leervragen van medewerkers
  • Het intern ontwikkelen en faciliteren van diverse leeractiviteiten op maat, zowel voor individuele vragen als voor vragen uit de organisatie.
  • Het coachen van interne trainers/coaches  bij de voorbereiding en uitvoering van een leeractiviteit, zodat kwaliteit gegarandeerd is en strategische doelen bewaakt worden

Leeractiviteiten op maat kunnen gericht zijn op probleemoplossingen op de korte termijn, of op meer duurzaam opleiden voor de lange termijn.

Van belang is helder te krijgen wat precies de vraag is om aan te kunnen geven welke leeractiviteit geschikt is voor welke doelgroep of individu, en hoe dit aansluit bij de werksituatie. Hoe beter de analyse van de vraag vooraf, hoe meer kans op transfer van het geleerde in de praktijk. Talent van medewerkers krijgt zo  meer ruimte in de werksituatie.

Vakinhoudelijke medewerkers, die hun kennis intern willen overdragen, kunnen door DIWAN Consult didactisch ondersteund worden bij het ontwikkelen, geven en evalueren van een training, workshop of presentatie.

Zie ook “Didactische coaching voor vakspecialisten”

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!