HR ALS STRATEGISCHE PARTNER

 

De strategische doelen van een organisatie zijn de basis voor een opleidingsvisie, geconcretiseerd in plannen en beleid. Wat moeten medewerkers kennen en kunnen, waarom en wanneer?

De vraag “waar wil de organisatie goed in worden” is tegelijkertijd de vraag naar de bekwaamheden en talenten van medewerkers. Kennis, vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers zijn uitgangspunten voor innovatie en veranderen, en leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelen. De Human Resource Development afdeling speelt daarin een cruciale rol.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij

  • Visieontwikkeling voor leren en ontwikkelen in een organisatie gekoppeld aan strategische doelen
  • Uitwerken van het beleid in een opleidingsplan in samenhang met organisatie en uitvoering
  • Professionalisering en begeleiding van Learning&Development medewerkers zodat zij gericht uitvoering kunnen geven aan het opleidingsbeleid

Voor de uitvoering van het opleidingsbeleid is het belangrijk dat L&D medewerkers èn leidinggevenden samen een strategische ontwikkelkoers uitzetten. Daarvoor is het noodzakelijk dat L&D medewerkers nauw aansluiten bij het primaire proces om te weten wat er speelt en waar de behoefte ligt Leervragen en –wensen van individuele medewerkers zijn leidend voor de uitwerking van het opleidingsbeleid, met organisatiedoelen als kader.

Welke talenten bezitten medewerkers al?  Welke vaardigheden willen of kunnen zij ontwikkelen? Wat wil en kan de organisatie bereiken met de “huidige” club mensen? Antwoorden op deze vragen zijn de basis voor toekomstgericht leren en veranderen.

Het uitwerken van de opleidingsvisie in een opleidingsbeleidsplan, geeft structuur en samenhang aan het verbeteren van de deskundigheid van medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie. De manier waarop hangt af van de situatie, maar systematische investering in individueel en collectief leren en ontwikkelen van medewerkers zal kwaliteitsverbetering van een dienst of product tot gevolg hebben.

Het HRD opleidingsbeleid heeft een spilfunctie binnen het HR gebied en vraagt om deskundige L&D medewerkers.

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!