FACILITEREN VAN INFORMEEL LEREN

 

Informeel leren verloopt vaak onbewust zoals bijvoorbeeld bij het oplossen van een probleem of een vraag in contact met collega’s. Dit in tegenstelling tot formeel leren, zoals externe trainingen en cursussen, waar doelen en inhoud meestal vastgesteld worden door de externe aanbieder.

Informeel leren wordt niet strak georganiseerd en vindt vooral plaats op de werkplek, zoals via persoonlijke netwerken, teamsessies, projectgroepen, collega contacten. Uit onderzoek blijkt dat informeel leren, individueel of met collega’s, meer dan driekwart van de werkzame tijd voorkomt. Formeel leren is relatief een klein percentage van leren en ontwikkelen en is vaak van toepassing op leren beheersen en toepassen van specifieke vakkenis. 

 Als informeel leren zo belangrijk is, dan is het de moeite waard te kijken of we dit kunnen stimuleren en faciliteren. Wat is daar voor nodig?

 DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij

  • Analyseren hoe informeel leren al plaats vindt op de werkplek
  • Bewustwording van situaties in het werk waarop informeel leren gestimuleerd kan worden.
  • Faciliteren van informeel leren – wat is er nodig, voor wie en waarom?

 Kenmerken van informeel leren zijn onder andere:

  • Informeel leren is geїntegreerd in het werk en de dagelijkse routine
  • Veel van het informele leren is impliciet, onbewust en toevallig
  • Aanleiding is vaak dat een oplossing voor een vraag/probleem niet gevonden kan worden met het bestaande repertoire van kennis, vaardigheden en attituden.
  • Informeel leren is meestal een sociaal gebeuren waarin ook anderen (collega’s, klanten) een rol spelen.

Een analyse van de eigen organisatie biedt aanknopingspunten om informeel leren te stimuleren en faciliteren. Daar komen ongetwijfeld situaties uit voort waarvan men eerder niet bewust was, maar waarin wel informeel leren regelmatig voor komt, bijvoorbeeld een inhoudelijk overleg, functies flexibeler maken, werken in projecten met verschillende rollen, talentmanagement, ruimte scheppen voor uitwisseling van ervaringen, reflectie en feedback.

Het ontwikkelen van een ondernemende en proactieve houding en participeren in een leernetwerk van collega’s met zelfde functie in andere afdelingen/organisaties (zoals b.v. intervisie), is al een basis voor informeel leren.

De meerwaarde van het implementeren van informeel leren zorgt voor een hoge leeropbrengst en levert een fundamentele bijdrage aan het bereiken van de organisatiedoelen.
 

 

 

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!