DIDACTISCHE COACHING VOOR VAKSPECIALISTEN

 

Voor vakspecialisten en inhoudelijk deskundigen, gastdocenten, beginnende docenten en trainers biedt DIWAN Consult een didactische training op maat

Centraal staat het leren dan wel opfrissen van didactische kennis, vaardigheden en houding voor leer- en trainingssituaties.

Te denken valt aan:

 • planning en voorbereiding
 • activerende didactische werkvormen
 • inzicht in leerstijlen en leersstrategieën
 • inzicht in groepsprocessen
 • inzicht in communicatiestijlen
 • stellen van vragen, omgaan met reacties
 • boeiend en effectief presenteren, stemgebruik
 • bewust worden van de eigen docent/trainer stijl
 • houding en zelfvertrouwen
 • reflectie en evaluatie
 • toepassen van theorie in de praktijk
 • gebruik van aanvullende materialen

Op basis van analyse van de eigen beginsituatie en ervaring worden doelen geformuleerd voor de didactische training.

Afwisselend met de bijeenkomsten (meestal 3) vinden begeleidingsbezoeken (meestal 2) plaats in de praktijk bij het uitvoeren van een les of trainingsactiviteit. Observaties en ervaringen zijn onderwerp van coaching, reflectie en evaluatie.

 De didactische begeleiding kan daardoor op maat gegeven worden.

Een theoretisch kader biedt relevante achtergrondinformatie De nadruk ligt evenwel op praktische vaardigheden die als trainer/docent nodig zijn om een groep te begeleiden in het leerproces.

 

 • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

 • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!