COACHEN VAN MEDEWERKERS

 

Wat is er nodig om medewerkers goed te laten functioneren en in hun kracht te zetten? Hoe haalt u als leidinggevende het beste uit een medewerker en biedt hen een plezierige werkomgeving?

Natuurlijk is er regelmatig overleg, maar kritisch kijkend naar een overlegsituatie….is iedereen betrokken? Of haken mensen af en hoe komt dat?

Naast algemeen overleg in het kader van verdelen van taken en opdrachten, is het belangrijk een specifiek overleg te besteden aan delen van persoonlijke ervaringen en reflecteren op werkprocessen.

In zo’n situatie wordt snel duidelijk wie extra begeleiding nodig heeft. Dat is het moment om individuele coachgesprekken te houden waardoor men betrokken blijft.

Ook in de beoordelingscyclus zijn coachgesprekken van belang. Voor een andere manier van beoordelen - dan alleen aan het eind van het jaar een gesprek – zal een leidinggevende in regelmatig contact met de medewerkers andere gespreksvaardigheden nodig hebben. Inspireren en waarderen van medewerkers, vragen stellen en feedback geven, vraagt een andere manier van communiceren.

Voor het begeleiden van de talentontwikkeling van medewerkers zijn eveneens coachvaardigheden nodig om regelmatig op een betrokken manier in gesprek te blijven.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Herkennen van signalen wanneer een coachgesprek nodig is
  • Leren van verschillende vormen van coachgesprekken in een traject(je) op maat 
  • Zelfreflectie en feedback op een positieve manier verwerken in de manier van communiceren
  • Andere cyclus instellen van beoordelen en begeleiden van medewerkers

In een coaching traject bepaalt u zelf het punt waar u staat en waaraan u wilt werken. Begeleiding op maat zorgt ervoor dat u in uw situatie als manager stappen vooruit kunt maken naar een realistisch en zelfgekozen doel.

 Zie ook Van begeleide naar zelfstandige Intervisie

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!