Lerende organisatie

Niet alleen medewerkers leren, maar ook organisaties leren en veranderen, en zijn voortdurend op zoek naar hun kerncompetenties.

Het begrip "lerende organisatie" is vooral gericht op de gedragsverandering van medewerkers en de invloed daarvan op collega's in samenwerkingsprocessen.

Er ontstaat een collectief leerproces met als gevolg verandering van het ‘organisatiegedrag'  Maar hoe is dat te realiseren?

Motivatie en beloning, bewustwording en reflectie, leveren een bijdrage aan het inzicht dat het werk anders en beter kan, met als doel positieve resultaten.

Eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect, initiatiefrijk, flexibel, integratie tussen denken en doen en een lerende houding van medewerkers zijn kenmerken van een lerende organisatie.

Afhankelijk van de dienst of het product van een organisatie zal de focus meer liggen op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling, dan wel op verandering van gedrag en vaardigheden. In alle gevallen is leiderschap een belangrijke voorwaarde om de ontwikkeling naar een lerende organisatie te stimuleren.

Het scheppen van een werksituatie waarin ruimte is om leerprocessen de kans te geven is een voorwaarde om een lerende houding te ontwikkelen. Een gedeelde visie en werkcultuur, aandacht en feedback, zal het proces van leren en werken ondersteunen en synergie en samenwerking tussen medewerkers opleveren.

Zelfkennis van leidinggevenden en  medewerkers, reflectie op eigen gedrag, motivatie en inspiratie, zijn cruciale factoren om dit veranderingsproces op gang te brengen en te houden. Diverse vormen van opleiden kunnen ondersteunend werken bij het verankeren van nieuwe bekwaamheden, zoals interne leerwerktrajecten, communicatietrainingen, coaching en intervisie.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij:

  • Het scheppen van een leeromgeving in de werksituatie waarin kenmerken van een lerende organisatie steeds beter tot hun recht komen
  • Ontwikkelen en begeleiden van opleidingsinterventies op maat als basis voor veranderingsprocessen
  • Stimuleren van een lerende houding bij medewerkers en leidinggevende, bijvoorbeeld door middel van training, intervisie en coaching

 

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp